• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

5G Marketing (การตลาดยุค 5G) (อบรม 22 ม.ค. 67)

Started by dsmol19, January 13, 2024, 12:49:08 AM

Previous topic - Next topic

dsmol19

5G Marketing(การตลาดยุค 5G)22 มกราคม 2567เวลา 09.00 – 16.00 น. ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผลปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า "การตลาดในยุค 5G"นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์ วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนาModule 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (5G)1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 5G2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 5G3. การบริหาร Brand ในยุค 5GModule 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม4. กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ5. กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติModule 3 การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market6. การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass7. การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยมModule 4 การบริหารงบประมาณ8. ปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณทางการตลาด9. กิจกรรม การทำ budget plan อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณจํากัดModule 5 การสื่อสารในเชิงการตลาด10. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายนอกองค์กร11. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายในองค์กร12. สรุปคำถามและคำตอบ
Tags : อบรม, สัมมนา, โฆษณา, การขาย, การตลาด, Marketing, 5G, 5.0, การทำตลาดสมัยใหม่